Valdo Herzmann

õpetaja / ki-shiatsu terapeut tase 7

Mu elu on olnud huvitav ja pidev kasvamine Inimesena - olen selle jooksul saanud tohutult palju kogeda ja see jätkub.
Olulisemaks tarkuseks pean oskust elada ja tegutseda kergelt ja lihtsalt, puhtas ja vabas teadvuses, liikuda elujõe voolus. Vaid nii on võimalik vaimuna luua ja inimelust täielikku rõõmu tunda.
On põnev seda kõike nüüd teistega jagada.

Esimesed kuus koolitusaastat, kolm lõpetanud lendu kutselisi ki-shiatsu terapeute ja väga positiivne tagasiside nii õpilastelt kui klientidelt julgustasid mind 2024.a.veebruaris asutama juba oma koolitus-asutuse Eesti Ki-Shiatsu Instituut.

Olen jõudnud etappi, kus pean oluliseks eelkõige koolituse kvaliteeti ning ei pea enam vajalikuks kvantiteeti. Ki-Shiatsu õppimine on efektiivne väikeses rühmas, kuhu kuuluvad hästi motiveeritud, oma eesmärgis teadlikud õppurid. Olen meelsasti neile teejuhiks.

Teiste koolitamisega alustasin alles 2017.a. sügisel, kuigi minu õpetajalt olin selleks volitused saanud juba 2011.a.
Teiste koolitamine ja kiiresti muutuv maailm on loonud mulle uusi võimalusi ja väljakutseid, mis veelgi on suurendanud huvi enda täiendamise vastu. Nagu minu õpetajad, olen minagi paralleelselt ki-shiatsu arendamisega uurinud filosoofiat, psühholoogiat ning terviseedenduse arenguid vaimsuses ja materialistliku suhtumises läbi sajandite. Nii maailmas kui Eesti tervishoius.

Inimese tervendamisel ei saa keskenduda erinevatele tehnikatele ja lähenemistele, võistelda selle nimel, kes tegutseb õigemini ja efektiivsemalt. Olulisem on mõista, et eesmärk on tegelikult kõigil sama - tervem inimene.

 

Inimese tervise jaoks on äärmiselt oluline mõista ja toetada organismi isetervenemisvõimet. See on ravi alus. Kõik, mis selle arenemist takistab või maha surub, pole tervisele pikas perspektiivis kasulik.

Ravimiseks saab nimetada vaid protsessi, kus mõjutatakse haiguse algpõhjust, mitte sümptomit. Sadade aastate jooksul eri kultuurides arenenud rahvusmeditsiinid ja meditsiinilised süsteemid hämmastavad oma loogilisuse, tõhususega ning oskusega leida ja mõjutada haiguste põhjuseid.

Seega enamus tulemusest sõltub lõpuks terapeudist ja patsiendist endast - mil määral on neis pühendumust ja võimet mõelda ning tulla tänastest raamidest välja, sest tervendamine tähendab suhtumist patsienti väga suure tähelepanuga, oskus mõista inimkeha toimimist tervikuna.Tagasiside õpetajale
Tasakaalukas ja sügav inimene. Täpselt selline nagu üks shiatsu terapeut võiks olla. Näha, et tema eluvaated ja hoiakud lähevad tema õpetustega kokku. Aus.
/kursusel osaleja/
Tagasiside õpetajale
Väga proffesionaalne! Südamega asja juures!
/kursusel osalenu hinnang/
Tagasiside õpetajale
Aitäh hea õpetamise ja eeskuju eest oma elustiili, toitumise ja mõtlemisega.
/kursusel osalenu hinnang/

Tänased tegevuskohad

  • Eesti Ki-Shiatsu Instituut asutaja ja juht (kishiatsu.energy)
  • Ki-Shiatsu Ühendus asutaja ja tegevjuht (shiatsu.ee)
  • Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda juhatuse esimees (tamnoukoda.ee)
  • Kirde Tervisekeskus ki-shiatsu terapeut ja terapeutilise ravimassaazi terapeut (kirdetervis.ee)
  • Massaaž ja Shiatsu OÜ

Eesti Ki-Shiatsu Instituut

Olen huvitatud