Valdo Herzmann

õpetaja

Tegusa inimesena olen elus alati pigem esirinnas liikunud ja kõige uue vastu huvi tundud. Pühendunud igale oma ettevõetud tegevusele, nii keskkoolis, spordis, üliõpilasmalevas, kõrgkoolis kui ka sõjaväeteenistuses, olen olukordadest maksimumi taotlenud. Tööle asudes sattusid mulle kohe juhtivad ametikohad suurfirmades, kus aastatel 1985-2008 omandasin juhtimis- ja majandusoskused.

Ki-Shiatsu’ga puutusin kokku 2005 veebruaris, kui sattusin “juhuslikult” Yasutaka Hanamura 6-päevasele seminarile, mis tutvustas ki-shiatsu ja hiina meditsiini põhitõdesid.
Kursusel olin valge vares proffide hulgas, sest enne seda olin nähtamatu maailma ja alternatiivse tervendusega kokku puutunud vaid joogatades. Kursusel kogetu hämmastas mind oma loogilisuse ja efektiivsusega ning haaras täielikult.
Alates 2007 õppisin tundma ka inimese füüsilist keha ja olemust. Kui minu esimeseks vaimseks õpetajaks oli joogaguru Holger Oidjärv juba alates 1998, siis peale 2007 on minu tervendavat käekirja mõjutanud veel Alar Krautman, Lauri Rannama, Ariel Pelevin, Anneli Albert, Tiit Ilves, Laivi Toots jt.

Mu elu on olnud huvitav ja pidev kasvamine Inimesena - olen selle jooksul saanud tohutult palju kogeda ja see jätkub.
Olulisemaks tarkuseks pean oskust elada ja tegutseda kergelt ja lihtsalt, puhtas ja vabas teadvuses. Vaid nii on võimalik vaimuna luua ja inimelust täielikku rõõmu tunda.
On põnev seda kõike nüüd teistega jagada.

2017-2023 viisin ki-shiatsu koolitusi läbi Põlistarkuste- ja Rahvaravi kooli sõbraliku tiiva all, tehes väga head koostööd Kaia-Kaire Hunt’iga.

Teiste koolitamisega alustasin alles 2017.a. sügisel, kuigi minu õpetajalt olin selleks volitused saanud juba 2011.a.
Teiste koolitamine ja kiiresti muutuv maailm on loonud mulle uusi võimalusi ja väljakutseid, mis veelgi on suurendanud huvi enda täiendamise vastu. Nagu minu õpetajad, olen minagi paralleelselt ki-shiatsu arendamisega uurinud filosoofiat, psühholoogiat ning terviseedenduse arenguid vaimsuses ja materialistliku suhtumises läbi sajandite. Nii maailmas kui Eesti tervishoius.

Esimesed viis koolitusaastat, kolm lõpetanud lendu kutselisi ki-shiatsu terapeute ja väga positiivne tagasiside nii õpilastelt kui klientidelt julgustasid mind 2024.a.veebruaris asutama juba oma koolitus-asutuse Eesti Ki-Shiatsu Instituut, et edasi viia ja täiustada seda eelkõige omapärase idamaise salapäraga looritatud eriala.

Inimese tervise jaoks on äärmiselt oluline mõista ja toetada organismi isetervenemisvõimet. See on ravi alus. Kõik, mis selle arenemist takistab või maha surub, pole tervisele pikas perspektiivis kasulik.

Ravimiseks saab nimetada vaid protsessi, kus mõjutatakse haiguse algpõhjust, mitte sümptomit. Sadade aastate jooksul eri kultuurides arenenud rahvusmeditsiinid ja meditsiinilised süsteemid hämmastavad oma loogilisuse, tõhususega ning oskusega leida ja mõjutada haiguste põhjuseid.

Inimese tervendamisel ei saa keskenduda erinevatele tehnikatele ja lähenemistele, võistelda selle nimel, kes tegutseb õigemini ja efektiivsemalt. Olulisem on mõista, et eesmärk on tegelikult kõigil sama - tervem inimene.
Tänases ühiskonnas tekkinud liigne ratsionaalsus ja segmenteeritus suhtumises inimesesse, mis on kujunenud tänu mehhanistliku teaduse kiirele arengule ja ravimitööstuse hegemooniale, jätab enamasti märkamata suure hulga olulist infot, mis on vajalik inimkeha toimimise mõistmiseks.

Seega enamus tulemusest sõltub lõpuks terapeudist ja patsiendist endast - mil määral on neis pühendumust ja võimet mõelda ning tulla tänastest raamidest välja, sest tervendamine tähendab suhtumist patsienti väga suure tähelepanuga, oskus mõista inimkeha toimimist tervikuna.

Tänased tegevuskohad

  • Eesti Ki-Shiatsu Instituut asutaja ja juht (kishiatsu.energy)
  • Ki-Shiatsu Ühendus asutaja ja tegevjuht (shiatsu.ee)
  • Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda juhatuse esimees (tamnoukoda.ee)
  • Kirde Tervisekeskus terapeut (kirdetervis.ee)
  • Massaaž ja Shiatsu OÜ

Eesti Ki-Shiatsu Instituut

Olen huvitatud